ไกลโรค ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น เส้นผม หัวล้าน หูตึง ไปจนถึงเรื่องอวัยวะสำคัญอย่าง ดูแลตับ โรคตับ ดูแลหัวใจ ดูแลไต และอื่นๆ โดยมีโดยมีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา

เพราะเรื่องสุขภาพ เป็นเรื่องสำคัญ ห้ามประมาท พลาดขึ้นมา อาจกลับไปแก้ไขไม่ได้ เราจึงอยากให้ทุกคนรู้เท่าทันโรคภัย เพื่อไกลโรคร้าย ตั้งแต่วิธีการง่ายๆ ไปจนถึงการดูแลภายในให้แข็งแรง การบำรุงตับ โรคตับ โรคไต แลอวัยวะอื่นๆ เป็นต้น